Завод „Magna“
14/12/2016
Фабрика за производство на облекла
14/12/2016
krez

Обект: Логистичен център "Крез"

Адрес: гр. Пазарджик, ул. "Стоян Ангелов"

Инвеститор: "Крез" ООД

Година: 2014

Описание: Доставка и пуск на водоохлаждаем водоохлаждащ агрегат;

С оборудване от:


kres-1
kres-2