Водогрейните котли на Атлантик са високотехнологично решение за централизирано отопление. Основните им характеристики са:

  • голям избор на мощности (от 70 до 3000 kW), което позволява избор на оптималния типоразмер за всяка сграда;
  • широка типова гама – стенни газови котли, кондензни котли, нискотемпературни котли с инверсна горивна камера;
  • доказано високи ефективност и икономичност, което им качество се подсилва с възможността да бъдат оборудвани с утилизатори на димните газове;
  • добри цени – фактът, че Atlantic е един от европейските лидери в производството на водогрейни котли,позволява оптимално съотношение цена-качество;

Showing 1–8 of 9 results

1 2