Изгражданите от нас системи за централна климатизация включват основно продукти на Clint, Montair и Novair. Нашата най-силна страна е способността ни да предлагаме целенасочени отговори, съобразени със специфичните нужди, особено за големи системи. Комбинирането на опита, придобит в областта на централната климатизация, с модерни системни технологии и иновативни решения е предпоставка за пълно удовлетворяване на нуждите на клиентите ни. Продуктовата ни гама в областта на централната климатизация включва: водоохлаждащи агрегати (чилъри) с мощности от 5 до 1200 кВ; покривни централи и компресорно кондензаторни агрегати; системи за прецизна климатизация (Close Control Systems); климатични камери; пластинчати топлообменници; вентилаторни конвектори; термопомпи; компоненти на системи за вентилация.

Showing 1–8 of 37 results

1 2 3 4 5