„Би Джи Ар Груп“ ООД достави оборудване на Clint за сградата на Интерхотел Сандански