„Би Джи Ар Груп“ ООД – обмяна на опит, Италия 2018