“Би Джи Ар Груп” ООД на откриването на нов завод на CLINT, Италия 2018