Електрически конвектори Atlantic – разяснения на изискванията за енергийна ефективност