“Би Джи Ар Груп” ООД – История на фирмата

История на фирмата от 1995 г. до днес

``Би Джи Ар Груп`` ООД

Вносител и дистрибутор на продукти за отопление, климатизация и вентилация
“Би Джи Ар Груп” ООД – История на фирмата - "Би Джи Ар Груп" ООД 3874

За име на фирмата “Би Джи Ар Груп” ООД е избрана абревиатурата BGR – международното съкращение на България. Като българска групировка тя е създадена на 26.10.1995 г.

BGR Group централен офис, София

Първоначално фирмата се ориентира към търговия на дребно и регионална дистрибуция на битови климатизатори и отоплителна техника от внос, както и на смесители и санитарен фаянс от най-добрите български производители. Естественото развитие по посока включване на нови продукти и услуги довежда до развитието на инженерингови дейности – основно в областта на системите за централна климатизация и отопление.

Стопанското оживление в страната в годините 2003 – 2008 г. даде своето отражение и върху нашето организационно преструктуриране. Неимоверно нарасналото търсене на комплексни, централизирани решения за климатизация, отопление и вентилация доведе до съществено увеличаване на броя на наетите от нас специалисти в тези области, което постави нови изисквания пред ефективната организация на труда и до обособяване на отделни, специализирани фирми. Така през тези години бяха създадени нови дъщерни фирми, специализирани в проектирането, изграждането и поддържането на комплексни системи за централна климатизация, вентилация и отопление. Внос на бойлери и продукти за обзавеждане на бани.

Поглеждайки назад във времето, ние с гордост констатираме, че за относително краткия период от време от 1995 г. насам ние сме поставили основите на българската групировка “Би Джи Ар Груп” ООДготова да посрещне предизвикателствата от колебанията в икономическото развитие на страната и да даде своя принос в стопанския живот.