Организационна структура на „Би Джи Ар Груп“ ООД

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

``Би Джи Ар Груп`` ООД

Фирми участващи в групата
Организационна структура на „Би Джи Ар Груп“ ООД - "Би Джи Ар Груп" ООД 3888

„Би Джи Ар Груп“ ООД е основната фирма в бизнес групата, в която участват още:

  • „Макси Шопс“ АД
  • „Хит Енерджи“ ООД
  • „Дженеръл Асетс“ АД