Партньори

Нашите най-важни партньори са нашите клиенти. За тях колективът на "Би Джи Ар Груп" ООД, съвместно с нашите доставчици, подизпълнители и с помощта на финансовите институции, реализира качествено и в срок различните инвестиционни проекти. Някои от нашите партньори са:

Инвестиционни и строителни компании

 • "ББГ и КО" АД
 • "Балканстрой" АД
 • "Бараж и Ко" ЕООД
 • "Билд Комерс" ООД
 • "Нафтекс Инженеринг" АД
 • "НИЯ" ООД
 • "Технопарк" АД
 • "Евробилд 2003" ЕООД
 • "ТИМ Технолоджи" ЕООД
 • "Пи Ейч Ай" АД

Търговски вериги, търговци и интернет магазини

 • Технополис
 • Практикер
 • Зора
 • Техномикс
 • Техногруп
 • Топливо и др.

Инженерингови фирми и инсталатори

 • "Вентоплам" ООД
 • "КлиВенТо ЛК" ЕООД
 • "Хес - България" ООД
 • "Техномашпрогрес" ООД
 • "Ай Ем Джи Инженеринг" ООД
 • "Зефир Климатични Системи" ЕООД
 • "Полюс-ТМ" ЕООД
 • "Нико 96" ЕООД
 • "Климакомерс" ООД

Финансови и застрахователни институции

 • "УниКредит Булбанк" АД
 • УниКредит Лизинг
 • "Пощенска банка" АД
 • "Дженерали България Холдинг" АД
 • "ЗАД "Алианц България" АД
 • "Ай Еф Джи Лизинг" АД