Партньори на „Би Джи Ар Груп“ ООД

БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ

``Би Джи Ар Груп`` ООД

Взаимна коректност в бизнес отношения
Партньори на „Би Джи Ар Груп“ ООД - "Би Джи Ар Груп" ООД 3897

Нашите най-важни партньори са нашите клиенти. За тях колективът на „Би Джи Ар Груп“ ООД, съвместно с нашите доставчици, подизпълнители и с помощта на финансовите институции, реализира качествено и в срок различните инвестиционни проекти.

Част от нашите бизнес партньори са:

Инвестиционни и строителни компании

 • „ББГ и КО“ АД
 • „Балканстрой“ АД
 • „Бараж и Ко“ ЕООД
 • „Билд Комерс“ ООД
 • „Нафтекс Инженеринг“ АД
 • „НИЯ“ ООД
 • „Технопарк“ АД
 • „Евробилд 2003“ ЕООД
 • „ТИМ Технолоджи“ ЕООД
 • „Пи Ейч Ай“ АД

Търговски вериги, търговци и интернет магазини

 • Технополис
 • Практикер
 • Зора
 • Техномикс
 • Техногруп
 • Топливо и др.

Инженерингови фирми и инсталатори

 • „Вентоплам“ ООД
 • „КлиВенТо ЛК“ ЕООД
 • „Хес – България“ ООД
 • „Техномашпрогрес“ ООД
 • „Ай Ем Джи Инженеринг“ ООД
 • „Зефир Климатични Системи“ ЕООД
 • „Полюс-ТМ“ ЕООД
 • „Нико 96“ ЕООД
 • „Климакомерс“ ООД

Финансови и застрахователни институции

 • „УниКредит Булбанк“ АД
 • УниКредит Лизинг
 • „Пощенска банка“ АД
 • „Дженерали България Холдинг“ АД
 • „ЗАД „Алианц България“ АД
 • „Ай Еф Джи Лизинг“ АД