Посещение на завода на Атлантик в Marville, Северна Франция