Семинар за енергийна ефективност София, Април 2018