Термопомпите Atlantic вече могат да се финансират по BEECIFF