Семинар: „Технически, търговски и логистични предимства на Clint VRF системи“