Семинар: “Технически, търговски и логистични предимства на Clint VRF системи”