Успешно завършен проект за отопление и климатизация на „Би Джи Ар Груп“ ООД