Цели и принципи

Цели и принципи

Глобалните цели на "Би Джи Ар Груп" ООД, както и на останалите фирми в структурата са свързани с:
  • пълно задоволяване на изискванията на нашите клиенти;
  • предлагане на висококачествени и иновативни продукти на българския пазар, най-вече такива, които са в синхрон с глобалната цел на съвременното общество за икономия на ресурси и опазване на околната среда;
  • установяване, поддържане и развиване на отношения на партньорство и пълно взаимно доверие с нашите чуждестранни доставчици и партньорите ни в страната;
Убедени сме, че тези цели следва да се реализират при спазване на някои основни принципи:
  • безусловно спазване на европейското и българско законодателство и работа в законоустановените норми;
  • сертифициране на всички продукти, фирми и дейности в съответствие с добрите търговски и производствени практики;
  • развитие на дейностите в областта на енергийната ефективност;
  • заетите в групировката са част от нашия капитал. Ние се грижим за тях, ценим тяхното мнение, разбираме техните нужди и уважаваме чувствата им. Ние инвестираме непрекъснато в тях, в тяхното усъвършенствуване като специалисти, доказващи себе си в приятна работна среда.