MBS: 95 години производство на печки и камини, на твърдо гориво и пелети