Колкото повече, толкова по-малко!

Купи 2 продукта от вид, онлайн, с -5% отстъпка за всеки ▼ Купи 3 до 10 продукта от вид, онлайн, с -8% отстъпка за всеки

MBS – Milan Blagojević AD, Smederevo

Климатици, бойлери, конвекториMilan Blagojević AD, Smederevo

е частна фабрика в Сърбия и е неразделна част от Invej Group

Invej Group, Serbia лого

Milan Blagojević

Производство

MBS е специализирана основно в производството

на печки и камини на твърдо гориво, готварски печки на твърдо гориво и електрически готварски печки в съответствие с международните стандарти за качество. Компанията е създала свой собствен път на европейски и световни пазари чрез непрекъснато усъвършенстване и приспособяване към различни пазарни изисквания.

MBS –  Milan Blagojević AD, Smederevo - "Би Джи Ар Груп" ООД 10099
MBS –  Milan Blagojević AD, Smederevo - "Би Джи Ар Груп" ООД 10099
MBS –  Milan Blagojević AD, Smederevo - "Би Джи Ар Груп" ООД 10099
Milan Blagojević

Сътрудничество

MBS успешно си сътрудничи

с френско-белгийската компания ARTUR-MARTIN,
корпорация CANDY, HOOVER, ROSIERES, ZEROWATT,
IBERNA, KELVINATOR, OTSEIN и GASFIRE,
както и с “Би Джи Ар Груп” ООД, България

Milan Blagojević

Визия и Мисия

MBS успешно свързва дългогодишната традиция, добре познатото качество и новите технологии и успява да създаде условия за непрекъснато усъвършенстване и позициониране на нашите продукти на новите световни пазари.

Пазарната ориентация и последващите световни тенденции в инженеринга, ценообразуването и проектирането на продукта гарантират бъдещата и нова визия на MBS, които получават удовлетворение от нашите крайни клиенти.

Визията на MBS е през следващите пет години да стане един от трите водещи лидери в производството и полагането на готварски печки в Европа.

Разработване и усъвършенстване на съществуващи и нови продукти в съответствие със стандартите за управление на качеството.

Инвестиране в нови технологии и обучение на служителите, което би осигурило конкурентно предимство на пазара.

Разходни пазари за нашите продукти и продажба на нашите продукти върху тях.

Milan Blagojević

История на фирмата

MBS –  Milan Blagojević AD, Smederevo - "Би Джи Ар Груп" ООД 10099
MBS –  Milan Blagojević AD, Smederevo - "Би Джи Ар Груп" ООД 10099
MBS –  Milan Blagojević AD, Smederevo - "Би Джи Ар Груп" ООД 10099

Фабриката е основана през 1923 година. и оттогава тя е създала разпознаваема марка традиция и качество.

MBS - Milan Blagojević

Продукти