Колкото повече, толкова по-малко!

Купи 2 продукта от вид, онлайн, с -5% отстъпка за всеки ▼ Купи 3 до 10 продукта от вид, онлайн, с -8% отстъпка за всеки

Многофункционални сгради

Стрелбищен комплекс VIP - "Би Джи Ар Груп" ООД 5370

ОБЕКТ: Стрелбищен комплекс VIP

АДРЕС: гр. София, бул. “Г.М. Димитров” № 51

ИНВЕСТИТОР: “Берета Трейдинг” ООД

ГОДИНА: 2002

ОПИСАНИЕ: 

  • Централна климатична и вентилационна инсталация;
  • Система за климатизация с оборудване от КТК;
  • Система за управление с оборудване от Invensys;

ОБОРУДВАНЕ: