Колкото повече, толкова по-малко!

Купи 2 продукта от вид, онлайн, с -5% отстъпка за всеки ▼ Купи 3 до 10 продукта от вид, онлайн, с -8% отстъпка за всеки

Търговски центрове

Автосалон TOYOTA - "Би Джи Ар Груп" ООД 5476

ОБЕКТ: Автосалон TOYOTA

АДРЕС: гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 163

ИНВЕСТИТОР: “ТМ Ауто” ООД

ГОДИНА: 2002

ОПИСАНИЕ: 

  • Доставка на агрегати на директно изпарение McQuay;

ОБОРУДВАНЕ: