Колкото повече, толкова по-малко!

Купи 2 продукта от вид, онлайн, с -5% отстъпка за всеки ▼ Купи 3 до 10 продукта от вид, онлайн, с -8% отстъпка за всеки

Хотели и хотелски комплекси

Шератон София Хотел Балкан - "Би Джи Ар Груп" ООД 5530

ОБЕКТ: Шератон София Хотел Балкан

АДРЕС: гр. София, площад “Света Неделя” № 20

ГОДИНА: 2007

ОПИСАНИЕ: 

  • Доставка на водоохлаждащ агрегат McQuay;
  • Доставка на вентилаторни конвектори Skytec;
  • Доставка на климатична камера Novair;
  • Доставка на системи на директно изпарение McQuay;

ОБОРУДВАНЕ: