Въздушноохлаждаеми чилъри

Въздушноохлаждаеми чилъри

Чилърите биват въздушноохлаждаеми или водоохлаждащи.

Чилърът е термопомпен агрегат, оборудван с микропроцесорен контрол. Чилърите са предназначени за климатизация на жилищни кооперации и малки бизнес сгради. Системите за вентилация и климатизация, с помощта на чилъри, могат да бъдат изградени с изцяло външен монтаж или смесено – с комбинация от вътрешен и външен монтаж.

Showing 1–12 of 17 results

1 2