Буферен съд за термопомпени системи PS 100, Austria Email