Вентилаторни конвектори за високостенен монтаж Clint HWW/EC 22 ÷ 62