Вентилаторен конвектор за скрит монтаж Clint FIW 12 ÷ 74