Вентилаторен конвектор касетен тип Clint TCW 42 ÷ 104