Въздушноохлаждаеми чилъри Clint CHA 702-V ÷ 5602-V