Въздушноохлаждаеми чилъри Clint CHA/IK/A 172-P ÷ 574-P