Въздушноохлаждаеми чилъри Clint CHA/IK/A 674-P ÷ 2356-P