Въздушноохлаждаеми чилъри Clint CHA/IY/WP 1352 ÷ 4402