Въздушноохлаждаеми чилъри Clint CHA/K 726-P ÷ 36012-P