Въздушноохлаждаеми чилъри Clint CHA/K/A/WP 182-P ÷ 604-P