Въздушноохлаждаеми чилъри Clint CHA/K/A/WP 726-P ÷ 24012-P