Въздушноохлаждаеми чилъри Clint CHA/ML/ST 182-P ÷ 302-P