Въздушноохлаждаеми чилъри Clint CHA/ML/ST 91 ÷ 151