Въздушноохлаждаеми чилъри Clint CHA/TK/A 182-P ÷ 604-P