Въздушноохлаждаеми чилъри Clint CHA/TTY 1301-1 ÷ 5004-2