Въздушноохлаждаеми чилъри Clint CHA/Y 1202-B ÷ 6802-B