Въздушноохлаждаеми чилъри Clint, CHA/Y/A 1302÷4802