Електрически конвектор с хомогенно излъчващ челен панел Altis 1500W