Електрически конвектор с хомогенно излъчващ челен панел Altis 2000W