Електрически конвектор с електронен термостат F117 1000W