Електрически конвектор с електронен термостат F117 1500W