VRF системи: Вътрешни тела за монтаж на въздуховод (нисконапорни)