Frankische многопластова тръба PE-RT/Al/PE-RT до 70⁰C (profitherm AL), само за повърхностно отопление/охлаждане