VRF системи: Вътрешно тяло за подово-таванен монтаж, Clint