VRF системи: Вътрешни тела – четирипътни касети (компактен тип)